ขอแสดงความยินดีกับ Assoc. Prof. Dr. Rameshprabu ramaraj พร้อมทีมงานได้รับรางวัล Innovation award: 2nd Prize (Silver) winner

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ Assoc. Prof. Dr. Rameshprabu ramaraj พร้อมทีมงานได้รับรางวัล Innovation award: 2nd Prize (Silver) winner ในงาน “International Seminar and Innovation Competition of Technology and Innovation for High Value Creation on Agricultural Products under New Southbound Policy Collaboration 2023” 9th May, 2023 at Vanung University, Taiwan