ระเบียบและขั้นตอนการขอใช้ครุภัณฑ์

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

  • นางสาวนงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่  นักวิชาการพัสดุ (รับเอกสารขอใช้บริการ) 
  • นายชลัมพล ธารารักษ์  นักวิทยาศาสตร์ (ควบคุม และเครื่องมือวัด)
  • เบอร์ติดต่อ : 053-875598 หรือ 085-0337414
ชุดปฏิบัติทางไฟฟ้าในอาคาร
ชุดปฏิบัติการไฟฟ้าในอาคาร
ชุดปฏิบัติการทางไฟฟ้า

รายละเอียดและรูปภาพเครื่องมือ

เครื่องวัดความเร็มลม (Anemomter)
เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า
เครื่องวัดความเร็วลม
มิเตอร์วัดทางไฟฟ้าแบบเข็ม
ออสซิโลสโคป
เครื่องวัดค่าความส่องสว่าง
เครื่องวัดความต้านทานในดิน
แคมป์มิเตอร์
เครื่องวัดค่าพลังงานไฟฟ้า
ตู้ปฏิบัติการทางไฟฟ้า
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ
ตู้เมนไฟฟ้า
ชุดทดลองปฏิบัติการทางไฟฟ้า
ตู้ควบคุมเมนเบรคเกอร์ไฟฟ้า
เครื่องวัดฉนวนไฟ้าแบบดิจิตอล