ระเบียบและขั้นตอนการขอใช้ครุภัณฑ์

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

  •  
  • ผศ.เสริมสุข บัวเจริญ   อาจารย์ควบคุมอาคาร B
  • นางสาวนงเยาว์ เต๋จ๊ะใหม่  นักวิชาการพัสดุ (รับเอกสารขอใช้บริการ) 
  • นายชลัมพล ธารารักษ์  นักวิทยาศาสตร์ (ควบคุม และเครื่องมือวัด)
  • เบอร์ติดต่อ : 053-875598 หรือ 085-0337414

รายละเอียดและรูปภาพเครื่องมือ

อาคารโรงประลองทางด้านวิศวกรรม
อาคารโรงประลองทางด้านวิศวกรรม
อาคารโรงประลองทางด้านวิศวกรรม
เครื่องวัดความหนาของโลหะ
เครื่องม้วนท่อเหล็ก
เครื่องม้วนท่อเหล็ก
เครื่องเจาะสว่านแบบแท่น
เครื่องม้วนท่อ
เครื่องพับโลหะ
เครื่องเชื่อม MIG_MAG
เครื่องเชื่อม