มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับรางวัล Gold Award งาน Thailand Research Expo 2021

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปริญ คงกระพันธ์ และคณะ ที่ได้รับรางวัล Gold Award 2021  รางวัล “ระบบอบแห้งแบบผสมผสานอัจฉริยะ” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิรด์ กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับรางวัล Gold Award จากศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นำผลงานวิจัย “ระบบอบแห้งแบบผสมผสานอัจฉริยะ” และ “โรงงานต้นแบบการผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติเชิงพาณิชย์” เข้าร่วมจัดแสดงใน ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ