เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2566

วันที่ 6 มกราคม 2566 เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อขอพรปีใหม่ ปี 2566 นำโดยคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน ผศ.ดร.นิกราน หอมดวง พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยพลังงานทดแทน