-อแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น ด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2564

————————————————————————————————————————–