หลักสูตรวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 หลักสูตรวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โดย ผศ.ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์ นายนักรบ กลัดกลีบ นายชลัมพล ธารารักษ์ นายนพดล มาแก้ว ศิษย์เก่าฯ ทั้งนี้ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ ให้กับ นักเรียนช่างเทคนิค ในระดับ ปวส.