ขอแสดงความยินดี บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (ครั้งที่ 46)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (ครั้งที่ 46)  ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  และในโอกาศนี้ขอแสดงความยินดี บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยพลังงานทดแทนทุกท่าน