เอกอัครราชทูตประจำสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565  / H.E. Dr. Sarah Taylor เอกอัครราชทูตประจำสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย คุณจักรรินทร์ วังวิวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดาประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้ติดตาม เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นความสำคัญด้านพลังงานทดแทน ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา และผู้แทนจากวิทยาลัยพลังงานทดแทนให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูต และกงสุลกิตติมศักดิ์ พร้อมผู้ติดตาม ณ ห้องอินทนิล สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยได้มีการแลกเปลี่ยนและนำเสนอกิจกรรมทางวิชาการ และนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน เพื่อดำเนินการด้านความร่วมมือต่อไป

 

ข้อมูลจาก ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : https://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=4550&lang=th