วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ นายนรินทร์ ปิ่นแก้ว

ววิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดี นายนรินทร์ ปิ่นแก้ว ที่ได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณในความขยัน และช่วยเหลือวิทยาลัยพลังงานทดแทน มาอย่างต่อเนื่องเสมอมา