มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ชุดครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับงานด้านระบบข้อมูลขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567


ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการเสนอจัดซื้อจัดจ้าง

  1. เอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับงานด้านระบบข้อมูลขนาดใหญ่
  2. เอกสารประกาศเชิญชวนชุดครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับงานด้านระบบข้อมูลขนาดใหญ่