มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการด้านระบบสมองกลฝังตัว สาขาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567


ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการเสนอจัดซื้อจัดจ้าง

  1. เอกสารประกาศเชิญชวนประกวดราคา
  2. เอกสารประกวดราคาซื้อชุดชุดครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการด้านระบบสมองกลฝังตัว สาขาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร

ประกาศ ณ วันที่ 4-4-2567