วิทยาลัยพลังงานทดแทน เข้าร่วมงานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565

สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1-28 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพดี แข็งแรง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ อันจะเป็นพลังสำคัญต่อการทำงานและพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปสู่เป้าหมาย  และจะมีพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันอย่างเป็นทางการเพื่อมอบถ้วยรางวัลแต่ละชนิดกีฬา ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 โดยมีหน่วยงานทั้งระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก และกลุ่มวิสาหกิจ เข้าร่วม จำนวน 21 หน่วยงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรด และผู้ถือป้าย ชิงรางวัลและถ้วยรางวัลเกียรติยศ ทั้งนี้บุคลากรวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยมีการจัดขบวนร่วมกิจกรรมครั้งนี้