🎉 ขอแสดงความยินดีกับทีมน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 1

🎉 ขอแสดงความยินดีกับทีมน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 1

📌 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 65 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ได้นำทีมน้องๆ นักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจในกิจกรรมเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10 (Research to Market : R2M) ระดับภูมิภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัยไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ทีมน้องๆ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชนะการประกวดแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กลับมาให้แก่ชาวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้อย่างภาคภูมิใจ

โดยทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้
📌 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 : ทีม ปรุงปุ๋ย
ผลงานนวัตกรรม : เครื่องปรุงปุ๋ยแม่นยำระดับไอออนของธาตุอาหารพืช
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ รศ.ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี คณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ที่ปรึกษาทางธุรกิจ : อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ คณะบริหารธุรกิจ
ทีมนักศึกษา
1. นายทิวา จามะรี คณะผลิตกรรมการเกษตร
2. นางสาวชลธิชา สุวรรณ์ คณะบริหารธุรกิจ
3. นางสาวณัชชา จันทรนิยม คณะบริหารธุรกิจ
4. นายสีหราช ไชยคำหล้า คณะบริหารธุรกิจ
5. นางสาวอรณิชา ศรีอุทัย คณะบริหารธุรกิจ

📌 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม TDet
ผลงานนวัตกรรม : การผลิตไฟฟ้าร่วมอบแห้งและกำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ รศ.ดร.นัฐพร ไชยญาติ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
อาจารย์ที่ปรึกษาทางธุรกิจ : อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ คณะบริหารธุรกิจ
ทีมนักศึกษา
1. นางสาวจินดามณี ป๊อกสอน วิทยาลัยพลังงานทดแทน
2. นายชนันท์สิทธิ์ สุวรรณบล วิทยาลัยพลังงานทดแทน
3. นายธันญาวิทย์ วงศ์ทอง วิทยาลัยพลังงานทดแทน
4. นางสาวแก้วมรกต พวงเพชรสว่าง คณะบริหารธุรกิจ
5. นางสาวศิริกัญญา ดวงเกิด คณะบริหารธุรกิจ

โดยน้องๆ ทั้ง 2 ทีม จะต้องเป็นตัวแทนของระดับภูมิภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมเส้นทางสู่นวัตวนิชย์ ครั้งที่ 10 ในระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ต่อไป 🎉 ชาวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อย่าลืมร่วมช่วยเชียร์ และส่งกำลังใจ ให้กับน้องๆ ในการแข่งขันระดับประเทศกันด้วยนะคะ!!

#R2M #แม่โจ้ #คว้าแชมป์ #MAP