ทีม นศ. ม.แม่โจ้ คว้ารางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงาน Thailand Research Expo 2022

ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิรด์ กรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. ผลงานเรื่อง “การผลิตไฟฟ้าร่วมอบแห้งและกำจัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์” จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
– รางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดีเด่น
– รางวัลข้อเสนอโครงการสายอุดมศึกษา ระดับดี
– รางวัลเหรียญทอง

2.ผลงานเรื่อง “อาคารเขียวบูรณาการสำหรับทำความเย็น? ทำความร้อน? การผลิตไฟฟ้าและเลี้ยงสัตว์น้ำ?” จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
– รางวัลเหรีญทอง

3. ผลงานเรื่อง “ต้นแบบอาคารโดยใช้หลังคาเขียวอัจฉริยะเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
– รางวัลเหรียญทองแดง

ที่มาแหล่งข้อมูล : https://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=4670&lang=