ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของวิทยาลัยพลังงานในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 47 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 47 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมีนักศึกษาดังต่อไปนี้

  • นางสาวนนทกานต์ ไชยคำวัง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันหมากล้อมประเภททีมหญิง
  • นายปรเมทย์ สุพุง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้อันดับที่5 จาก 12 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมประเภทคู่ชาย
  • นางสาววรรณภรณ์ พิมพา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้อันดับที่ 11 จาก 16 คน เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมประเภทบุคคลหญิง
  • น.ส.พรวิไลลักษณ์  อินทรักษา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมการแข่งขันเปตอง