ขอแสดงความยินดี วิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.แม่โจ้ เข้ารับรางวัล Thailand Energy Awards 2021

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี  เข้ารับรางวัล สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล ในงาน Thailand Energy Awards  2021 จัดโดยกระทรวงพลังงาน ได้รับเกียรติจาก นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ รองคณบดีวิทยาลัยพลังานทดแทน คณะผู้บริหารวิทยาลัยพลังงานทดแทน ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

Thailand Energy Awards 2021 นี้ มีโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลปี 2021 มีดังนี้

– รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) ผลงาน โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาแบบเชื่อมต่อสายส่งเพื่อลดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยงาน

นอกจากนั้น ผลงานดังกล่าว ยังได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าประกวดในงาน Asean Energy Awards 2021 และได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ อีกด้วย

https://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=4410&lang=th