ผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนโปลีเทคนิคเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้าพบกับผู้บริหารของโรงเรียนโปลีเทคนิคเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่