พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับ สมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะ และอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน นายทรงวุฒิ นันทะ นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับ สมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับ สมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณทรงวุฒิ นันทะ นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย เพื่อสนับสนุนการศึกษา ในการทดลองใช้เครื่องจักร และอุปกรณ์ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

 

 

                           
ข่าวภาคเหนือ 13 มกราคม 2564 เชียงใหม่ ผลิตนักศึกษา ม แม่โจ้ สู่ตลาดแรงงาน
ม.แม่โจ้ ลงนามMOU สมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะ พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงาน