ขอแสดงความยินดีกับ คุณเฉลิมชาติ มหาวัน ศิษย์เก่าวิทยาลัยพลังงานทดแทน ปริญญาโท รุ่นที่1

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเฉลิมชาติ มหาวัน ศิษย์เก่าวิทยาลัยพลังงานทดแทน ปริญญาโท รุ่นที่1 ที่ได้รับการดำรงตำแหน่ง ให้เป็น “ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” สาขาย่อย อำเภอแม่วาง วิทยาลัยพลังงานทดแทนขอให้มีความก้าหน้าในอาชีพต่อไปครับ