ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. นัฐพร ไชยญาติ

ของแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. นัฐพร ไชยญาติ และ คณะ ในประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับที่ 2 รางวัลระดับดีมาก: การประกวดข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจริยะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ 4 เหรียญทอง: การประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจริยะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น ที่ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น ในด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้