ขอแสดงความยินดีกับทีม MJU Smart Mush ที่ได้ผ่านการเข้ารอบในโครงการ Startup Thailand League
ขอแสดงความยินดีกับทีม MJU Smart Mush ที่ได้ผ่านการเข้ารอบในโครงการ Startup Thailand League ให้ได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาต้นแบบ จำนวน 25,000 บาท ด้วยนะครับบบ
 
 
 
 
 
ณัฐวุฒิ ดุษฎี, Lee U Jindarak and 38 others
3 Comments
3 Shares
 
Like
 
 
 
Comment
 
 
Share