มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีระบบส่งกำลังยานยนต์สมัยใหม่ และปฏิบัติการทางด้านวัสดุวิศวกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567


ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการเสนอจัดซื้อจัดจ้าง

  1. เอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีระบบส่งกำลังยานยนต์สมัยใหม่ และปฏิบัติการทางด้านวัสดุวิศวกรรม
  2. เอกสารประกาศเชิญชวนครุภัณฑ์เทคโนโลยีระบบส่งกำลังยานยนต์สมัยใหม่ และปฏิบัติการทางด้านวัสดุวิศวกรรม