มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้านพลังงานทดแทน และครุภัณฑ์การศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddings)


ดาวน์โหลดเอกสาร ประกวดราคา และ ประกาศเชิญชวน จำนวน 4 รายการ

     1. ครุภัณฑ์การศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน

[1.1] เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[1.2] ประกาศ เชิญประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้านอนุรักษ์พลังาน

      2. ครุภัณฑ์การศึกษาด้านพลังงานทดแทน

[2.1] เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้านพลังงานทดแทน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[2.2] ประกาศ เชิญประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้านพลังานทดแทน

      3. ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางอากาศพลศาสตร์ประยุกต์และพลังงานลม

[3.1] เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางอากาศพลศาสตร์ประยุกต์และพลังงานลม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[3.2] ประกาศ เชิญประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางอากาศพลศาสตร์ประยุกต์และพลังงานลม

      4. ครุภัณฑ์สำหรับการผลิตและทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐานแบบครบวงจร

[4.1] เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการผลิตและทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐานแบบครบวงจร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[4.2] ประกาศ เชิญประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กสำหรับการผลิตและทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐานแบบครบวงจร