มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ชุดครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับงานด้านระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในงานเกษตรอัจฉริยะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567


ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการเสนอจัดซื้อจัดจ้าง

  1. เอกสารประกาศเชิญชวนประกวดราคา
  2. เอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับงานด้านระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในงานเกษตรอัจฉริยะ

ประกาศ ณ วันที่ 3-4-2567