ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่


ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์สำหรับการผลิตและทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐานแบบครบวงจร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ ณ วันที่  23-08-2566