วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมเดินขึ้นดอยแท่นพระ ประจำปี 2566

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมเดินขึ้นดอยแท่นพระ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเป็นกิจกรรมร่วมระหว่าง วิทยาลัยพลังงาน และสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรม ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน และต่อด้วยกิจกรรมเดินขึ้นดอยแท่นพระ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 5 หลักสูตร