ขอแสดงความยินดีกับ Dr.Rameshprabu Ramaraj ได้รับรางวัล Best Oral Presentation

ขอแสดงความยินดีกับ Dr.Rameshprabu Ramaraj ได้รับรางวัล Best Oral Presentation International Conference  on Application of Chemistry in Biopharmaceutics and Nano-Biotechnology (ACBN-2020) 22-23 December 2022, Organized by Department of chemistry, YOGI VEMANA University, KADAPA