วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะ บุคลากร และสวัสดีปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร พร้อมงานเลี้ยงปีใหม่ 2566 และมีกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ ของบุคลากรในวิทยาลัยพลังงานทดแทน