วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงานที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงานเข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับ นักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ต้องขอขอบคุณ ท่านอาจารย์วิทยา สุภาอินทร์ ที่ประสานให้นักศึกษาเข้าร่วม ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี