วิทยาลัยพลังงานทดแทนขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิตของวิทยาลัยพลังงานทดแทน

วิทยาลัยพลังงานทดแทนขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิตของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกท่าน และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ มีความก้าวหน้าในอาชีพทุกคนครับ