มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประกาศยกเลอกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการผลิตและทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐานแบบครบวงรฯ


ดาวน์โหลดเอกสาร:

ลำดับ ชื่อครุภัณฑ์ ผู้ชนะการประกวดราคา  ณ วันที่
1 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำหรับการผลิตและทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐานแบบครบวงจร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 11/5/2566
2 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการผลิตและทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐานแบบครบวงจร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่