หลักสูตร ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (4ปี)

ปรับปรุงข้อมูล : 2/5/2562 10:24:03     ที่มา : วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1515

กลุ่มข่าวสาร :

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน 

รับสมัครในวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.

มีทุนการศึกษาทั้งแบบทุนเต็มจำนวน และทุนบางส่วน

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ดร. ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล เบอร์โทรศัพท์ 086-306-0064

สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือ สมัครผ่านเว็ปไซต์ http://www.admissions.mju.ac.th

วิดีโอแนะนำวิทยาลัย และหลักสูตร

เอกสารหลักเกณฑ์การรับสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (4ปี) 

มคอ 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (4ปี)

รายวิชาที่ได้เรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (4ปี) 

ข่าวล่าสุด